DO 20 JUNI 2024 • 9:30 – 15:00 • DE GROLSCH VESTE

Donderdag 20 juni 2024, De Grolsch Veste Enschede

Twente Ondersteboven: Hét congres over de Twentse bodem
Grass ornament2
Graphic drozonawi

SAVE THE DATE

Droge zomers, natte winters

Hoe wij ons land gebruiken en onze ruimte inrichten, zowel boven als ondergronds, is gebaseerd op een klimaat van gemiddelden. Nu we door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met piekbuien én grote droogte is de balans niet meer op orde. Omvangrijke aanpassingen aan ons waterbeheer, watergebruik, landgebruik en ruimtelijke inrichting zijn nodig. 

Dit is een opgave waar we allemaal gezamenlijk voor staan en waar we ook nú mee aan de slag moeten. Het is noodzakelijk om hierin onze krachten te bundelen en de samenwerking zoveel mogelijk op te zoeken.
Hoe we dit kunnen doen bespreken we graag samen met jou op donderdag 20 juni tijdens Twente Ondersteboven in De Grolsch Veste te Enschede.

Deze 2e editie staat in het teken van kennis opdoen, ervaringen en visies uitwisselen en met elkaar verbinden. Diverse experts nemen je in workshops mee in de huidige stand van zaken en gezamenlijk gaan we op zoek naar de best passende oplossingen voor bodem, water en landbouw.

Houd onze socials goed in de gaten voor meer informatie over het programma en de experts.
Wil jij je alvast aanmelden? Dat kan via de aanmeldknop of per e-mail aan info@delandbouwers.nl (o.v.v. instantie, voornaam, achternaam, mailadres)

We hopen er samen met jou, onder leiding van onze dagvoorzitter Erik Dijkstra, een vruchtbare dag van te maken! Want de Twentse bodem is van ons allemaal.

Tot donderdag 20 juni 2024 in De Grolsch Veste!

Shutterstock 63805981
Het programma
Donderdag 20 juni 2024

Nadere informatie volgt, houd onze socials in de gaten voor updates!

09.30 – 10.00 uur    Inloop

Erik Dijkstra   Tom Cornelissen

Fotografie: Tom Cornelissen

10.00 - 10.15

Welkom door dagvoorzitter Erik Dijkstra

10.15 – 10.30 uur    Korte pitch (Bestuur TWN, OT, DLB)

Ruud Bartholomeus 11 2020 006

10.30 - 11.30

Ecohydroloog Ruud Bartholomeus, verbonden aan KWR en Universiteit Wageningen, vertelt wat de toenemende extreme droogte en wateroverlast concreet voor onze toekomst betekent. Daarbij gaat hij de pijnlijke dilemma’s niet uit de weg.  

11.30 – 12.30 uur    Workshop ronde 1

12.30 – 13.30 uur    Lunch

13.30 – 14.30 uur    Workshop ronde 2

14.30 – 15.00 uur    Plenaire afsluiting

Grass ornament reverse

Wie we zijn

Wij zijn Onder TwenteTwents waternet en
De Land Bouwers

Samen organiseren we het congres Twente Ondersteboven. Dit doen we omdat water en (het gebruik van) de bodem cruciaal zijn voor ons. De bodem is de basis. De voedingsbodem voor ons groen. We bouwen erop, winnen er grondstoffen uit, verbouwen ons voedsel erop, halen ons drinkwater eruit en gebruiken het zelfs als warmtebron. Dit vraagt om een integrale en duurzame aanpak, zodat we ook in de toekomst een gezond water- en bodemsysteem krijgen en houden.

Hiervoor is kennis, een gezamenlijke aanpak en een gezonde discussie nodig. Tijdens Twente Ondersteboven gaan we samen inzoomen op de thema’s bodem, water, landbouw en klimaatverandering. We gaan in gesprek, koppelen netwerken aan elkaar en bovenal willen we de kennis delen zodat iedereen kan werken aan een gezond Twents water- en bodemsysteem.

Wie we zijn

© 2024 Twente Ondersteboven • Privacy statement

Gerealiseerd door